Menu 0
Close
  • Grupp: M. 
Åtsida: CAROLVS. XII. REX. SVECIAE. Bröstbild åt höger i peruk, harnesk och brämade mantelveck vikta över axeln, med omlindad halsduk. Nedanför AK.

Frånsidan: TONNINGAM. TVENDO. FRIDERICOS. CONCILIAT. En kvinna (Sverige) i krigsgudinnans dräkt med en uggla på hjälmen, stående, håller i högra handen en spjutstång, på vilken hänga Danmarks och Sveriges vapensköldar, med venstra handen håller hon sin trekrönta sköld skyddande över en knäböjande kvinna (Tönningen), som bär tornkrona och framräcker en fästningsplan. I avskärningen: A MDCC.
    Photo: Armémuseum Attribution (CC BY)
  • Grupp: M. 
Åtsida: CAROLVS. XII. REX. SVECIAE. Bröstbild åt höger i peruk, harnesk och brämade mantelveck vikta över axeln, med omlindad halsduk. Nedanför AK.

Frånsidan: TONNINGAM. TVENDO. FRIDERICOS. CONCILIAT. En kvinna (Sverige) i krigsgudinnans dräkt med en uggla på hjälmen, stående, håller i högra handen en spjutstång, på vilken hänga Danmarks och Sveriges vapensköldar, med venstra handen håller hon sin trekrönta sköld skyddande över en knäböjande kvinna (Tönningen), som bär tornkrona och framräcker en fästningsplan. I avskärningen: A MDCC.
    Photo: Armémuseum Attribution (CC BY)

Medalj

Grupp: M.

Åtsida: CAROLVS. XII. REX. SVECIAE. Bröstbild åt höger i peruk, harnesk och brämade mantelveck vikta över axeln, med omlindad halsduk. Nedanför AK.

Frånsidan: TONNINGAM. TVENDO. FRIDERICOS. CONCILIAT. En kvinna (Sverige) i krigsgudinnans dräkt med en uggla på hjälmen, stående, håller i högra handen en spjutstång, på vilken hänga Danmarks och Sveriges vapensköldar, med venstra handen håller hon sin trekrönta sköld skyddande över en knäböjande kvinna (Tönningen), som bär tornkrona och framräcker en fästningsplan. I avskärningen: A MDCC.

Avbildad - namn

  • Tags

+ Add


Do you want to use any of the images?

Order images

0 comments

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order images