Medalj

Grupp: M.

Åtsida: CAROLVS. XII. REX. SVECIAE. Bröstbild åt höger i peruk, harnesk och brämade mantelveck vikta över axeln, med omlindad halsduk. Nedanför AK.

Frånsidan: TONNINGAM. TVENDO. FRIDERICOS. CONCILIAT. En kvinna (Sverige) i krigsgudinnans dräkt med en uggla på hjälmen, stående, håller i högra handen en spjutstång, på vilken hänga Danmarks och Sveriges vapensköldar, med venstra handen håller hon sin trekrönta sköld skyddande över en knäböjande kvinna (Tönningen), som bär tornkrona och framräcker en fästningsplan. I avskärningen: A MDCC.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to