Medalj

Grupp: M.

Åtsidan: CAROL XII D:G: REX. SVEC. Bröstbild åt höger i rock med pelsfodrat uppslag vid bröstet mantelveck från venstra axeln och omlindad halsduk. Frånsidan: DAS IST VOM HERRN GESCHEHEN. g Po CXVIII v. 23. En postiljon rider i galopp, hållande över huvudet ett band, på vilket läses: FRIEDE PRIEDE. I avskärningen 14/24 octobr 1706.

Åtsidan no 100 a eller 100 b.

Frånsidan: no. 100. (det kan icke exakt uppgivas vilket av dessa nummer här föreligger då identiteten beror på en jämförelse mellan storleken av inskrifterna. 100 a är intecknad RRR.)

Medaljen har blivit utsatt för våld, som medför en buckla i medaljens mitt. Medaljen (antagligen graverad av Jho. Memmius)

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to