Mottagare

Rektangulär metallbox, lackerad i svart med "krympfärg". Boxen har en öppningsbar lucka på framsidan. På ovansidan finns sex cirkulära ventilationshål. På undersidan finns två stötdämpande fötter. Mottagaren innehåller en antennmotor. För vidare information se "Handbok för radar PN-58", Decca Navigator och Radar AB, fastställd av Kungliga Marinförvaltningen 23 augusti 1956. Handboken finns i Marinmuseums arkiv.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to