• Framför en bostadsvagn är en kvinna porträtterad. Bilden är troligen tagen i närheten av Göteborgs centralstation. År 1944 gör SVT ett reportage från ett romskt läger vid Kruthusgatan, möjligen är bilden tagen där eller i närheten.
I Göteborg finns flera platser runt om i staden med koppling till svenskromsk nittonhundratalshistoria. Lägerplatserna förlades ofta i vad som då var stadens ytterområden eller andra icke-planlagda områden. Romska lägerplatser har funnits bland annat i Fredriksdal (1920-tal), Kvillebäcksområdet (1920-talet) och i Bergslagsparken (1950-tal).
    Photo: Romska Kulturcentret i Malmö

Framför en bostadsvagn är en kvinna porträtterad. Bilden är troligen tagen i närheten av Göteborgs centralstation. År 1944 gör SVT ett reportage från ett romskt läger vid Kruthusga...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to