6-lödig karteschkula

Kula av järn, s k sex-lödigt järnskrot. Jordfynd från "Kulgården" vid nuvarande Radiohustomten i Stockholm.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to