• Fotografiram av hamrat järn. Rektangulär form med ovalt hål för foto. Nedtill ett urtag som bildar två fötter. På baksidan två tvärgående band som stöd för glas och foto,  glaset trasigt. Ett 30 mm brett stödben är fästat från det övre bandet. Ramen innehåller ett fotografi av en okänd kvinna.
    Photo: Lundqvist, Lisa / Vallby Friluftsmuseum

Ram

Fotografiram av hamrat järn. Rektangulär form med ovalt hål för foto. Nedtill ett urtag som bildar två fötter. På baksidan två tvärgående band som stöd för glas och foto, glaset trasigt. Ett 30 mm brett stödben är fästat från det övre bandet. Ramen innehåller ett fotografi av en okänd kvinna.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Share to