• Huset består av en regelstomme som vilar på huggna hörnstenar. Fasaden har omväxlande liggande och stående rödmålad panel monterad mellan ett rutnät av vitmålade brädor. Sadeltaket är skivtäckt med falsad plåt samt har fotränna och stuprör i samm material. Vindskivorna i trä är täckta med plåt. Taket över verandan är täckt med papp. Fönstrer finns på tre sidor av byggnaden. Dessa är spröjsade och har sex rutor per båge, vilka är monterade i sektioner om en, två eller tre bågar tillsammans. Dropplister i plåt sitter på nederdelen av fönstret, mellan båge och foder. Byggnaden saknar eldstad och således skorsten. Två grönmålade spegeldörrar finns monterade på den södra och västra fasaden.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Huset består av en regelstomme som vilar på huggna hörnstenar. Fasaden har omväxlande liggande och stående rödmålad panel monterad mellan ett rutnät av vitmålade brädor. Sadeltaket är skivtäckt med falsad plåt samt har fotränna och stuprör i samm material. Vindskivorna i trä är täckta med plåt. Taket över verandan är täckt med papp. Fönstrer finns på tre sidor av byggnaden. Dessa är spröjsade och har sex rutor per båge, vilka är monterade i sektioner om en, två eller tre bågar tillsammans. Dropplister i plåt sitter på nederdelen av fönstret, mellan båge och foder. Byggnaden saknar eldstad och således skorsten. Två grönmålade spegeldörrar finns monterade på den södra och västra fasaden.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Huset består av en regelstomme som vilar på huggna hörnstenar. Fasaden har omväxlande liggande och stående rödmålad panel monterad mellan ett rutnät av vitmålade brädor. Sadeltaket är skivtäckt med falsad plåt samt har fotränna och stuprör i samm material. Vindskivorna i trä är täckta med plåt. Taket över verandan är täckt med papp. Fönstrer finns på tre sidor av byggnaden. Dessa är spröjsade och har sex rutor per båge, vilka är monterade i sektioner om en, två eller tre bågar tillsammans. Dropplister i plåt sitter på nederdelen av fönstret, mellan båge och foder. Byggnaden saknar eldstad och således skorsten. Två grönmålade spegeldörrar finns monterade på den södra och västra fasaden.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum
 • Huset består av en regelstomme som vilar på huggna hörnstenar. Fasaden har omväxlande liggande och stående rödmålad panel monterad mellan ett rutnät av vitmålade brädor. Sadeltaket är skivtäckt med falsad plåt samt har fotränna och stuprör i samm material. Vindskivorna i trä är täckta med plåt. Taket över verandan är täckt med papp. Fönstrer finns på tre sidor av byggnaden. Dessa är spröjsade och har sex rutor per båge, vilka är monterade i sektioner om en, två eller tre bågar tillsammans. Dropplister i plåt sitter på nederdelen av fönstret, mellan båge och foder. Byggnaden saknar eldstad och således skorsten. Två grönmålade spegeldörrar finns monterade på den södra och västra fasaden.
  Photo: Kihlberg, Ann-Charlotte / Vallby Friluftsmuseum

Kolonistuga

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to