Photo: Vänersborgs museum

Vänersborg i konsten från 1600-tal till 2000-tal

En vandring genom utställningen blir en resa genom Vänersborgs historia sedd med konstnärers ögon under fem sekler.

17 objects

TAVLA

Tavla föreställande Vänersborg bryggeri. Erik Wihelm Johansson född i Vänersborg 1909 död 1976 arbetade som tidningstecknare på Bohuslänningen i Uddevalla och på Göteborgs Handels o Sjöfartstidning. Erik Wilhelm föddes i Vänersborg, Han arbetade som charkuterist i över 20 år men tecknade också för tidningar. Först 1950 övergick han till att bli professionell på heltid. Han uppmuntrades till det av den kände DN-tecknaren Birger Lundquist. Främst arbetade Erik Wilhelm, som blev hans signatur, för Bohusläningen och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Med förkärlek valde han stadsmotiv, men arbetade också gärna med båtar och hav. Erik Wilhelm ägde ett flyhänt men också känsligt ritstift som träffsäkert fångade motivets bärande element. 1978 hölls en minnesutställning på Museihallen där inte minst ett stort antal Vänersborgsmotiv visades. Den lilla röda byggnaden till vänster om bryggeriet är det välbekanta och anmärkningsvärda kokhuset. Orsaken till dess tillkomst var att det på grund av brandfaran var förbjudet att laga mat ombord på fartygen i hamnen. Inte sällan var hamnen 'fullpackad' av fartyg som väntade på vind eller väntade ut en storm. Besättningarna på båtarna tvingades alltså laga sin mat i kokhuset. Det uppfördes 1838 och innehöll ett stort kokrum, en bagarstuga, en handelsbod och några bostadsrum. Byggnaden tjänade sin ursprungliga uppgift fram till 1880. Inköptes i samband med E. W:s minnesutställning hösten 1978.

Sommaren 1699 stod lantmätaren Bo Kempensköld på Dalbobergen väster om Vänersborg. På sitt ritpapper avbildade han en klunga enkla trähus där endast kyrkan och landshövdingeresidenset skiljde ut sig från övrig bebyggelse.

Kempensköld tecknade denna sommar den första vyn över Vänersborg. Redan nu hade han funnit den position varifrån konstnärer under de följande 300 åren med förkärlek skulle välja att avbilda staden.

I denna utställning visades ett urval av de framställningar som gjorts av Vänersborg och vänersborgsmiljöer i konsten, från Kempensköld fram till år 2000. Det är emellertid först från åren kring sekelskiftet 1800 som de konstnärliga skildringarna av staden blir mer frekventa.

Ofta ser vi då ämbetsverkens och administrationens byggnader dominera konstverken, men här avbildas även de förmögna handelsfamiljernas hus längs hamnkanal och huvudgator. Först på 1900-talet uppträder konstnärliga skildringar inifrån staden där enskilda byggnader, bakgårdar och gatupartier fångat konstnärens öga.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to