main article image

Paret Olsson får anställning

Kring Linköpings Elementarläroverk för flickor finns mängder av intressanta arkivhandlingar. Här döljer sig ett intressant “Arkivfynd” om vaktmästaren A.G. Olsson och hans hustru Alma som får anställning på skolan 1906. Det är skrivet med den tidens handstil och säger mycket om förhållanden i Linköping för drygt hundra år sedan.

Paret Olsson anställdes tillsammans, han som vaktmästare och hon som städerska. Båda skrev under handlingarna längst ned med sina namn tillsammans med en Fredrik Lundgren som företrädde skolan.

I dokumentet framgår det tydligt och klart vad som förväntades av paret i sina respektive tjänster och hur mycket och på vilket sätt som de skulle få betalt.

I första stycket avhandlas vaktmästarsysslorna där vedhållningen för hela skolan var en viktig del. Här förväntades också att vaktmästaren skulle hålla gräsmattor och planteringar snygga och i ordning liksom att sköta om snöskottning och grusning på vintern.

Alma skulle sköta om städsysslorna i hela skolan. En intressant detalj här är den speciella skrivning som finns kring skurningen, där erhölls speciellt “en kontant betalning af 5 kronor för half och 10 kronor för hel skurning”.

Betalningen var uppdelad både i kontant ersättning och i anställningsförmåner, vilket var mycket vanligt på den här tiden. Som för många vaktmästarpar ingick det fri bostad på skolan om ett rum och kök. De fick dessutom gratis belysning och värme, det senare är det som döljer sig bakom ordet “vedbrand”.

Den kontanta betalningen omfattade 600 kronor, det luriga där är att man ska vara uppmärksam på hur ofta den betalades ut. Det var inte månadsvis som nu utan en gång i kvartalet, alltså 2 400 kronor om året.

Linköpings elementarläroverk för flickor är det som idag heter Elsa Brändströms skola. Skicka gärna en tanke till paret Olsson när ni går förbi där nästa gång.

Dan Malmsten, Linköpings stadsarkiv, mars 2022

Källa: Linköpings stadsarkiv, (Elsa Brändströms skolas arkiv)

Share to