Bohusläns museum

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest besökta museer. Vi dokumenterar, vårdar och berättar om Bohusläns natur- och kulturarv. Ta del av samlingens fotografier och föremål. Vi lägger upp nytt hela tiden.

News

18 new objects last 7 days

About Bohusläns museum

Stiftelsen Bohusläns museum i Uddevalla dokumenterar, vårdar och berättar om landskapet Bohusläns natur- och kulturarv.
Våra utställningar och ett rikt programutbud gör oss till Sveriges mest besökta regionala museum.
På digitaltmuseum.se/info/owners/S-BM hittar du 130 000 fotografier, 13 000 föremål, filmer och digitala utställningar online. Databasen utvecklas och fylls ständigt på genom pågående digitalisering, nyförvärv och ny kunskap. Föremål och fotografier har katalogiserats under drygt 150 år av många medarbetare. Mängden information och kvaliteten på uppgifter och föremålsfotografier varierar. Hjälp oss förbättra uppgifterna genom att skriva i kommentarsfältet vid själva objektet eller hör av dig till oss under Kontakt i menyfältet till vänster. I samlingarna finns 800 000 föremål där merparten är arkeologi, 400 000 fotografier, 25 000 böcker och drygt 300 hyllmeter arkivmaterial. Ett långsiktigt arbete pågår för att digitalisera och göra detta tillgängligt på Internet. Bibliotekets böcker är sökbara via museets hemsida. Arkeologiska föremål är ännu inte sökbara. Bohusläns museums bilder kan beställas via länken ’Beställ bild’ på objektsidan.

Vad kan jag hitta på DigitaltMuseum?
Sök en plats, en person, ett ämne, ett föremål. I fotosamlingen kan du hitta platser, miljöer och kanske en och annan släkting eller bekant dyker upp. Här finns flera porträttsamlingar, kulturhistoriskt intressanta foton av stad, kust och landsbygd från 1860-talet och framåt, arbetsliv och fritid och en stor samling pressbilder. I föremålssamlingarna kan du hitta föremål som berättar om de bohuslänska näringarna fiske, stenhuggeri, båtbyggeri och konservindustri, etnografiska föremål hitförda med fraktfarten, allmogeföremål och folkkonst, arbetskläder, lek, vardagsföremål och saker från vår egen tid. De konstnärer som finns representerade i samlingarna har i många fall verkat i Bohuslän.

Policy för publicering
Bohusläns museums samlingar tillgängliggörs i enlighet med Upphovsrättsliga riktlinjer för Stiftelsen Bohusläns museum antagna av museistyrelsen 2016, enligt Personuppgiftslagen (PUL) och BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige).
Om uppgifter verkar stötande eller olämpliga är vi tacksamma för påpekanden för att kunna utesluta eller rätta.

Insamling
Som regionalt museum har Bohusläns museum på 2000-talet formulerat profilområden för verksamheten där särskilt kustlandets och gränslandets plats i regionens historia och samtid skall uppmärksammas och där det specifika inom den bohuslänska kultur-, konst- och naturhistorien betonas. Insamlingen styrs av dokumentet Regional insamlingspolicy Västra Götaland.

Läs mer om Bohusläns museum här www.bohuslansmuseum.se

You'll find us here

Share to