Vi bevarar arkiv från föreningar, företag och privatpersoner i Gävleborgs län.

Om Arkiv Gävleborg

Redan på 1930-talet såddes fröet till det som i dag är Arkiv Gävleborg. Då skapades en samling av arkivhandlingar från föreningar i Gävleområdet. Den blev grunden till det länsomfattande arkiv som startades 1978.

Arkivet gick då under namnet Folkrörelsernas arkiv. 2003 ändrades namnet till Arkiv Gävleborg. Samtidigt breddades verksamheten till att omfatta alla typer av enskilda arkivbildare. Hos oss finns nu arkiv från föreningar, företag, gårdar, byar och privatpersoner. Här finns även fotografier, affischer och en stor samling fanor och standar.

Arkiv Gävleborg är en ideell förening. Medlemmar är föreningar, företag och privatpersoner som lämnar sina handlingar hit.

Målet är att bevara arkiv och uppmuntra till att använda dem. Det har hög prioritet för oss att på olika sätt göra samlingarna tillgängliga!

Arkiv Gävleborg is a part of

Share to