Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland är ett delregionalt förenings och näringslivsarkiv med upptagningsområde i kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö i Västra Götaland län.

News

About Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland – kort historik
Vår historia börjar på 1930-talet då några eldsjälar började samla in arkivmaterial från arbetarrörelsen i Mölndal. 1938 fick vi vår första fasta lokal. Under de följande åren fortsatte insamlandet av arkivmaterial och vi hade olika namn. 1971 var man färdig med organisationen och institutionen fick namnet Arkivkommittén i Mölndal. År 1974 byttes namnet till

Folkrörelsearkivet i Mölndal. Vid denna tidpunkt hade man sedan flera år tillbaka vidgat fokus utanför arbetarrörelsen, mot bl. a nykterhets - och idrottsrörelserna.
Det fanns dock ett medvetande om att Göteborgs – och Bohus län var fullt av viktigt arkivmaterial som behövde räddas.
Därför uppvaktade vi och vår motsvarighet i Uddevalla (senare Folkrörelsearkivet i Uddevalla) dåvarande Bohuslandstinget om ekonomiskt stöd. Detta fick man från 1973. Det beslutades senare att Mölndal skulle ha ansvar för länets södra del från Stenungssund ned till Hallandsgränsen. I slutet av 1970-talet tillkom Ale Kommun i Älvsborgs län till vårt upptagningsområde. År 2001 bytte vi namn till: Föreningsarkivet i Mölndal.

När Västra Götalandsregionen bildades var vi fyra regionala folkrörelse – och föreningsarkiv i samma region och fick anledning att se över ansvarsfördelningen när det gäller upptagningskommuner. Sydvästra Götaland tar emot arkiv från Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Vårt nuvarande namn, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, antogs vid årsmötet år 2009. År 2006 startade vi en avdelning som arbetar med industri-och näringslivshistoria. Avdelningen fick namnet Industrihistoriskt Arkiv – Mölndals Kvarnby, sedan några år tillbaka nedkortat till Industrihistoriskt Arkiv.

You'll find us here

Share to