Gamla Linköping är ett kommunalt friluftsmuseum och ingår som en del i Linköpings Konst och Museer. Gamla Linköping skildrar den lokala historien och består av tre delar som speglar stad, land och skog runt sekelskiftet 1900. Museet, som kom till på 1940-talet, är ett av Sveriges mest besökta och består av ca 125 byggnader som har flyttats från Linköpings stad med omnejd.

Gamla Linköping är en del av Linköpings kommuns samlingar. På Digitalt museum finns även Bild Linköping publicerade.

Nya objekt

Om Gamla Linköping

Museets stora samling är en viktig del av Linköpings kulturarv. Här återfinns ca 25 museimiljöer och utställningar, som på olika sätt berättar om Linköpings historia.

Samlingarna innefattar allt från intakta och autentiska hem till kläder, fotografier, skolhistoria, arbetslivsmiljöer och jordbruksmaskiner.

Här finns också levande samlingar i form av djur och historiska trädgårdar. Gamla Linköping deltar aktivt i ett internationellt genbanksarbete för att bevara östgötska kulturväxter och gamla lantraser av getter, kaniner och höns.

Digitalisering

Att digitalisera Gamla Linköpings samlingar för publicering på Digitalt museum är ett arbete som pågår kontinuerligt och publicering kommer att ske fortlöpande, med fler föremål och fotografier efter hand.

Vi följer de upphovsrättsliga lagar som gäller när vi publicerar. Om du ser att du finns med på en bild som du inte vill ska visas kan du ta kontakt med Gamla Linköping, så tar vi bort bilden.

Uppgifterna om föremålen i våra samlingar varierar när det gäller innehåll och kvalitet, då föremålen har samlats in under lång tid. Om du upptäcker felaktigheter eller kan tillföra information är du varmt välkommen att kontakta oss direkt.

Gamla Linköping is a part of

Share to