En kulturell samlingsplats där kulturarvet bryts i utställningar, samtal och visningar. Samlingarna består bland annat av medeltida träskulptur, väggmåleri, textil, konst och fotografi.

Aktuellt

Nya objekt

Hilding Mickelsson

Foto: Hilding Mickelsson

Ingen har påverkat omvärldens bild av Hälsingland så mycket som Hilding Mickelsson. I 50 år var han verksam som fotograf och flitig föreläsare, med Hälsinglands natur, kultur och människor i fokus. Läs mer om Hilding Mickelsson på vår hemsida.

Efter Hilding Mickelssons bortgång 2002 skänktes hans bildsamling till Hälsinglands museum. Samlingen består av ca 120 000 fotografier och finns nu tillgängliggjorda här på digitaltmuseum.se.

Hälsinglands Museum

Hälsinglands Museum är ett regionalt museum som undersöker och förvaltar kulturarvet med ett övergripande omvärldsperspektiv i utställningar, publikationer, pedagogik, samtal och arkivverksamhet. Museet lyfter fram olika berättelser om människans historiska, samhälleliga och existentiella frågor genom ett generationsöverskidande och tvärvetenskapligt arbetssätt. Hälsinglands Museum har sin grund i Hälsinglands fornminnessällskap, grundat 1859, och är sedan 1980 organiserat som en stiftelse med Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun som huvudmän.

Samlingarna

Museet har stora samlingar medeltida kyrkokonst och praktföremål ur regionens bondekultur, en omfattande textilsamling samt en betydande samling folkligt, interiört väggmåleri. Konstsamlingen innehåller merparten av kubisten John Stens produktion samtidigt som den rymmer viktiga nedslag nationellt och regionalt från 1700-talet till idag. Museets bildarkiv innehåller fotografier från närliggande landsbygdssocknar samt en större porträttsamling. En särskild del av bildarkivet utgörs av Hilding Mickelsson-samlingen om ca 150 000 fotografier som utgör en ovärderlig dokumentation av landskapets kultur och natur.

Share to