Järnvägsmuseet berättar om människans förhållande till järnvägen, dess infrastruktur, fordon, kulturmiljöer och resandet – i historia och nutid. I museets samlingar finns bland annat cirka 350 järnvägsfordon, 25 000 föremål, 350 000 ritningar och 500 000 foton.

På grund av rådande omständigheter och brist på resurser har Järnvägsmuseet beslutat att tillfälligt stänga ner möjligheten att skriva kommentarer på Digitalt Museum för att hinna ikapp med de kommentarer som redan kommit in.
Kommentarerna är ett värdefullt tillskott och en hjälp för museet med att komplettera informationen i posterna, och vi kommer självklart att öppna kommentarsfunktionen så snart vi hinner.

Fr.o.m. 1 januari 2021 kan museet tyvärr inte heller ta emot bildbeställningar via Digitaltmuseum.

Vi hoppas på er förståelse.

Aktuellt

Nya objekt

Om Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseet är Sveriges nationella museum för den svenska järnvägens historia. Det öppnade 1915 i Stockholm och grunden för museet var Statens Järnvägars utställning från Baltiska Utställningen 1914 i Malmö. Insamlingen av föremål till ett framtida museum började redan i slutet av 1800-talet. Museet var ursprungligen SJ:s verksmuseum, men har sedan utökats till att vara samlande för hela den svenska järnvägens historia.

Museet flyttade 1970 från dåvarande lokaler i Stockholm, med verksamhet i Tomteboda där lok och vagnar förvarades och visades, och på Torsgatan där järnvägsmuseets övriga utställningar och fina samling av 1:10-modeller visades. 1970 kunde för första gången hela museet samlas på en plats, i Gävle.

Järnvägssamlingen håller en internationellt hög klass och består av över 300 fordon från mitten av 1800-talet till idag, däribland Prins August som är det äldsta, driftklara lokomotivet i världen.

I samlingen finns också över 25 000 föremål med anknytning till såväl järnvägsbyggande och teknikhistoria som resande och människors arbete vid järnvägen. Bland föremålen kan nämnas verktyg och redskap för byggande och underhåll av banor, föremål och biljetter från stationer och biljettexpeditioner samt textilier och uniformer. Samlingen består också av konst och affischer samt möbler från olika stationer, expeditioner och bostäder för järnvägspersonal men även från Kungliga väntsalar i Malmö och i Stockholm. Ett antal modeller ingår i samlingen. Vidare har museet ett omfattande bildarkiv med över 500 000 bilder, ett heltäckande bibliotek med över 15 000 volymer och olika tidskrifter samt ett arkiv med ca 1 000 hyllmeter handlingar och ca 25 000 ritningar.

En stor del av fotosamlingarna och delar av föremålssamlingarna är tillgängliga i databasen, men ett digitaliseringsarbete pågår. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer vilket gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är mycket varierande. Om du upptäcker felaktigheter eller kan komplettera med ny information får du gärna höra av dig till oss med en kommentar eller skicka ett mejl i kommentarfältet.

Järnvägsmuseet önskar att samlingarna används. Ladda gärna ner våra bilder och använd vidare. Varje bild har en licens som anger hur den får användas. Till bilden ska alltid upphovsperson (fotograf eller konstnär) och källa anges. Exempelvis: Fotograf: X X:sson, Järnvägsmuseets samlingar.

Du är självfallet välkommen att besöka arkiv, bibliotek och bildarkiv för att se Järnvägsmuseets handlingar i original och söka bland sådant som inte digitaliserats.

På Statens maritima och transporthistoriska museer värnar vi om din personliga integritet. Besök myndighetens hemsida för att läsa om hur vi arbetar med hantering av personuppgifter.

Järnvägsmuseet is a part of

Share to