Kalmar konstmuseum är ett samtida konstmuseum som visar tillfälliga utställningar med bildkonst, design och verk ur samlingen.

Om samlingarna

Museets samlingar består till stor del av tre delvis överlappande kategorier. Den svenska romantiken och modernismen, den regionala konsten i Kalmar Län och den samtida konsten. Verk ur samlingarna visas inom museets verksamhet i växlande utställningar liksom genom att lånas ut och bli utställda på offentliga platser runt om i länet.

Samlingen har tillkommit och vuxit genom direkta donationer och kontinuerliga inköp sedan Kalmar konstförening bildades 1917. Betydande donationer har bland annat kommit från Ivar Kreuger, konsul John Jeansson och Bessie Kreuger. Även om omfattningen minskat utökas samliven fortlöpande med nya donationer och inköp. Om du har något verk eller annan gåva som du gärna vill ge oss, kan du läsa mer här.

Vår samling med den svenska romantiken och modernismen speglar konstens utveckling under 1800- och 1900-talet. Här ingår enstaka verk exempelvis enstaka verk av Zorn och Carl Larsson. En tyngdpunkt finns till konstnärer verksamma i eller med anknytning till Kalmar län och Småland, till exempel Per Ekström och Vera Nilsson, liksom en betydande samling med Carl Wahlboms skisser och teckningar.

Den regionala samlingen består av verk, såväl från 1800-talet med konstnärer som Carl Wahlbom, Per Ekström, och Nils Kreuger, till dagens Ivar Morsing och Raine Navin, samt en stor samling målningar av Hans Sandén. Här ingår också verk av internationella konstnärer som flyttade till Kalmar, som Lotte Laserstein och Josef Kowner.

Den samtida samlingen består av verk av konstnärer som ännu är verksamma. I samlingen ingår bland annat svenska konstnärer som Stig Sjölund, Alba Stefan Enström, Kristina Müntzing och Peter Frie. Bland konstnärer som är verksamma eller som har anknytning till Kalmar län märks Magnus Petersson och Hans Jörgen Johansen. I samlingen ingår också verk med internationella konstnärer som Marina Naprushkina och Juan Castillo.

Om Kalmar konstmuseum

Kalmar konstmuseum är ett samtida konstmuseum, inriktat på att väcka och undersöka frågor som rör människors framtid och utmaningar.

Museets målsättning är att vara en mötesplats för reflektion, diskussion och nya intryck, att fungera som en röst i den offentliga debatten och att utgöra en kulturell motor i Kalmarregionen. Genom att bjuda in nationella och internationella konstnärer som reflekterar över samtida frågor öppnar vi upp för samtal och nya infallsvinklar.

Kalmar konstmuseum ordnar också programverksamhet som konstnärssamtal, föreläsningar och seminarier kopplade till utställningar och projekt. Vår pedagogiska verksamhet för barn, unga och vuxna är en central del i vårt program att förmedla konst och design.

Kalmar konstmuseum is a part of

Share to