Örebro läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum med lokaler i centrala Örebro. Museet äger och driver också Siggebohyttans bergsmansgård utanför Nora, Gråbo arbetarmuseum i Karlskoga och Kullängsstugan i Askersund.

Aktuellt

Artiklar

Nya objekt

Jul

Om Örebro läns museum

Museets uppdrag och verksamhet
Örebro läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum med lokaler i centrala Örebro. Museet äger och driver också Siggebohyttans bergsmansgård utanför Nora, Gråbo arbetarmuseum i Karlskoga och Kullängsstugan i Askersund.
Museets uppdrag är att berätta om, dokumentera och förvalta materiella och immateriella kulturarv i regionen. Vi har även ett konstuppdrag. Vi arbetar inom ett brett fält med utställningar, pedagogik, program- och visningsverksamhet, arkiv, föremål-, konst- och bildsamlingar, arkeologi och byggnadsvård.

Policy för publicering
Vi har som mål att tillgängliggöra våra samlingar i så hög grad som möjligt. Det innebär att vi arbetar med inställningen att vi vågar lägga ut våra bilder på nätet även där oklarheter kan finnas om vem som är fotograf, ålder på bilden eller ägandet av bilden. Föremål och fotografier har katalogiserats av många personer i över 100 år. Felaktigheter kan därför förekomma i posterna. Vi följer upphovsrättsliga linjer och följer Personuppgiftslagen (PUL) och Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS). Om uppgifter kopplade till våra objekt verkar stötande, olämpliga eller strider mot upphovsrätten, är vi tacksamma för påpekanden för att kunna ta bort, komplettera eller rätta.

Läs mer om stiftelsen Örebro läns museum på : www.olm.se

Share to