Postmuseum samlar, vårdar och visar svenska postens historia. Museet grundades 1906. I samlingarna finns föremål, frimärken, fotografier, arkivmaterial och böcker.

Artiklar

Ritningar och Kartor

Här ser du ett urval från vår samling av posthistoriska ritningar och kartor.

Frimärken

Vi har över fyra miljoner frimärken samt försändelser, förlagor och tryckprover till svenska frimärken i våra samlingar. Här ser du ett urval.

Nya objekt

Om Postmuseum

Postmuseum ligger i Gamla stan i Stockholm och är ett museum som skildrar postens historia från dess grundande 1636 fram till nutid.

Postmuseums samlingar omfattar posthistoriska föremål, dokument, fotografier, försändelser och inte minst frimärken. Samlingarna består av cirka 18 000 föremål som anknyter till Posten och dess historia. I arkivet bevaras över 300 000 dokument och bilder från svensk posthistoria. Till dokumenten räknas till exempel kartor, ritningar, brev, stämplar, affischer och vykort. De filatelistiska samlingarna omfattar ungefär 4 miljoner frimärken och 90 000 försändelser samt förlagor och tryckprover till svenska frimärken.

Här på Digitaltmuseum.se finns information om objekt ur samlingarna. Databasen utvecklas och fylls ständigt på. Föremål och fotografier har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Det gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är mycket varierande. Det kan också finnas formuleringar som inte anses acceptabla i dag men som har tagits med för att visa hur objekten beskrevs vid tiden för förvärvet.

Share to