Sundsvalls museum är ett kommunalt museum med särskild inriktning på Sundsvallsregionens historia, konst, foto, industrisamhällets historia, kulturmiljövård och aktuella samhällsfrågor. Samlingarna består av föremål från skogsindustrin och stadens historia samt en stor fotosamling med bilder från slutet av 1800-talet till nutid.

Aktuellt

Bygdefotografer

Pågående projekt där vi löpande publicerar bilder tagna av bygdefotografer i Medelpad.

Vykort – Sociala medier 100 år före Facebook

Vykort under 1900-talets första decennier har många likheter med dagens sociala medier. Med hjälp av vykort kunde man både hålla kontakt, hälsa, dejta, gratulera, skicka selfies och groupies. Vykortens historia berättas med vykort ur Sundsvalls museums fotoarkiv och privata brevkortsalbum.

Bekanta dig närmare

Sundsvalls museums fotosamling

Sundsvalls museum har en stor och kulturhistorisk intressant fotosamling. För närvarande omfattar samlingen ca tre miljoner fotografier. Samlingen innehåller flera stora porträttsamlingar från välkända fotoateljéer i Sundsvall, kulturhistoriskt intressanta foton av stadsvyer och angränsande bygd från 1860-talet och framåt, fritid och föreningsliv i regionen samt industridokumentation med anknytning till skogsindustrin etc. Samlingen innehåller även en större mängd press- och uppdragsfotografi främst från 1950-60-tal.

Beställ bild

Samtliga bilder får laddas ner och användas kostnadsfritt i icke kommersiellt syfte, se licensieringen i anslutning till bilden.

Fotografier och vissa föremålsbilder kan även beställas via länken Beställ bild eller via mejl fotoarkivet@sundsvall.se.

Prisexempel för privatperson

Digital bildfil, 300 dpi, med enkel retusch. Storlek, A4, 250 kronor inkl. moms. Större än A4, 500 kronor inkl. moms.

På Digitaltmuseum.se finns ett begränsat urval av Sundsvalls museums samlingar. Digitalisering och katalogisering av bilder och föremål sker kontinuerligt och databasen fylls ständigt på.

Kontakta oss gärna om du hittar felaktigheter eller vill komplettera informationen.

Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan kvalitén på bildposterna variera.

Share to