På Vasamuseet berättas historien om det välbevarade krigsskeppet Vasa från 1628 och hennes samtid. Till skeppet hör tusentals föremål och hundratals skulpturer.

Aktuellt

Nya objekt

Om Vasamuseet

Vasa är världens bäst bevarade och mest kompletta 1600-talsskepp. Skeppet består till 98 procent av originaldelar och är utsmyckat med hundratals snidade skulpturer. Vasa sjönk mitt i Stockholm under sin jungfrufärd 1628 och bärgades 333 år senare, år 1961. Vasamuseets samling består av skeppet samt omkring 40 000 tusen föremål som påträffades i och omkring Vasa.

Bland föremålen finns skeppets utrustning och utsmyckning, besättningsmännens personliga tillhörigheter, olika typer av vapen, arbetsredskap och mynt. I samlingen finns även kvarlevorna från de människor som dog vid katastrofen . Föremålen och skeppet ger en unik bild av vardagslivet till sjöss och på land, sjöstrid och skeppsbyggnadsteknik under tidigt 1600-tal.

En stor del av samlingen är tillgänglig i databasen, men det återstår också en hel del att digitalisera, ett arbete som hela tiden pågår. Samlingen har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Det gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är mycket varierande. Om du upptäcker felaktigheter eller kan komplettera med ny information får du gärna höra av dig till oss med en kommentar eller skicka ett mejl i kommentarfältet.

Vasamuseet önskar att samlingarna används. Ladda gärna ner våra bilder och använd vidare. Varje bild har en licens som anger hur den får användas. Till bilden ska alltid upphovsperson (fotograf eller konstnär) och källa anges. Exempelvis: Fotograf: X X:sson, Vasamuseets samlingar.

Du är självfallet välkommen att besöka museet för att titta på våra föremål och söka bland sådant som vi inte hunnit digitalisera.

På Statens maritima och transporthistoriska museer värnar vi om din personliga integritet. Besök myndighetens hemsida för att läsa om hur vi arbetar med hantering av personuppgifter.

Vasamuseet is a part of

Share to