Västerås stadsarkiv förvarar handlingar från alla slags kommunala verksamheter inom Västerås stad, såsom skola, socialtjänst, stadsplanering och miljö- och hälsovård. Vi förvarar även handlingar och fotografier från privatpersoner och privata företag. Vårt bildarkiv rymmer ungefär 200 000 bilder och de vanligaste motiven visar stadsmiljöer i centrala Västerås från 1950-talet och framåt.


Våren 2022 uppdateras följande samlingar:

Fotograferna Wijgårds bildsamling
Stig Johanssons bildsamling

Share to