Främre raden vänster: Major Hampus Karlenberg, Reg.vetrinär Hellgren, Överste Henry Peyron, Major Sigfrid Gyllengahm., Ryttmästare Rolf Örn. Andra raden längst till höger Bengt Lju...

1 comment

  • Skall nog vara major Hampus Kalmberg

Leave a comment or send an inquiry

Share to