Lucia utanför Oktorpsgården, Skansen 1899.

Share to