Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum. Museet grundades av Artur Hazelius 1873 och har som uppgift att bevara och levandegöra minnet av liv och arbete i Sverige från 1500-talet fram till våra dagar.

Om du har frågor som rör uppgifter kopplade till enskilda personers integritet kan du läsa mer om hur Nordiska museet hanterar personuppgifter på museets hemsida nordiskamuseet.se.

Om du har ytterligare funderingar, vill utöva dina rättigheter enligt museets integritetspolicy eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter, är du varmt välkommen att göra detta genom att skicka e-post till dataskydd@nordiskamuseet.se.

Aktuellt

Nya objekt

Om Nordiska museet

Stiftelsen Nordiska museet är idag Sveriges största kulturhistoriska museum. Samlingarna speglar landets kulturhistoria, från 1500-talet till nutid. Föremålssamlingen omfattar cirka 1,5 miljoner objekt och tar cirka 25 000 kvadratmeter magasinsyta i anspråk. Arkivet omfattar drygt 5 500 hyllmeter dokument och cirka 6 miljoner fotografier. Biblioteket cirka 4 000 hyllmeter material. Ett stort och långsiktigt arbete pågår för att digitalisera detta material och göra det tillgängligt.

Här på Digitaltmuseum.se finns information om objekt ur samlingarna. Databasen utvecklas och fylls ständigt på. Föremål och fotografier har katalogiserats under mer än 140 år och av många olika personer. Det gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är mycket varierande. Det kan också finnas formuleringar som inte anses acceptabla i dag men som har tagits med för att visa hur objekten beskrevs vid tiden för förvärvet.

Om du upptäcker några felaktigheter eller har ny information är vi tacksamma om du hör av dig till oss via digitaltmuseum@nordiskamuseet.se.

Objekt med uppgifter som kan äventyra enskilda personers integritet har inte publicerats av etiska skäl i enlighet med rådande dataskyddslagstiftning. Konsekvensen blir att Digitaltmuseum.se inte visar hela bredden av museets nutida insamling och ibland inte enskilda objekt med känsligt innehåll. Såvida de uteslutna föremålen inte är helt sekretessbelagda går det dock att få mer information via kontakt med Nordiska museet. Läs mer om hur Nordiska museet hanterar personuppgifter på museets hemsida nordiskamuseet.se.

Om du vill söka på ett identifikationsnummer till ett av Nordiska museets objekt skriver du numret i följande format: Numret måste vara sjusiffrigt, fyll på med 0:or i början. Om du t.ex. har nummer 12345 så skrivs det NM.0012345 om det är ett föremål och NMA.0012345 om det är ett fotografi.

I enlighet med lagen om upphovsrätt får samtliga bilder användas för privat bruk, för övrig användning se licensieringen i anslutning till bilden. För närvarande är det endast de upplösningar och format som är publicerade på DigitaltMuseum som tillhandahålls och du laddar då ned bilder direkt på objektssidan. Kontakta arkivet@nordiskamuseet.se. för frågor kring bildanvändning

Share to