Nordiska museet

Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum. Museet grundades av Artur Hazelius 1873 och har som uppgift att bevara och levandegöra minnet av liv och arbete i Sverige från 1500-talet fram till våra dagar.

News

146 new objects last 7 days

About Nordiska museet

Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum. Museet skildrar livsvillkoren i Sverige från 1523 till våra dagar och rymmer idag mer än 1,5 miljoner föremål, 6 miljoner fotografier, 250 000 böcker och tidskrifter, 4 000 hyllmeter arkivmaterial samt kulturhistoriska miljöer och byggnader. Ett stort och långsiktigt arbete pågår för att digitalisera detta material och göra det tillgängligt.

Här på Digitaltmuseum.se finns information om objekt ur samlingarna. Databasen utvecklas och fylls ständigt på. Föremål och fotografier har katalogiserats under mer än 140 år och av många olika personer. Det gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är mycket varierande. Det kan också finnas formuleringar som inte anses acceptabla i dag men som har tagits med för att visa hur objekten beskrevs vid tiden för förvärvet.

Om du upptäcker några felaktigheter eller har ny information är vi tacksamma om du hör av dig till oss via kommentarsfunktionen eller via digitaltmuseum@nordiskamuseet.se.

Objekt med uppgifter som kan äventyra enskilda personers integritet har inte publicerats av etiska skäl i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Konsekvensen blir att Digitaltmuseum.se inte visar hela bredden av museets nutida insamling och ibland inte enskilda objekt med känsligt innehåll. Såvida de uteslutna föremålen inte är helt sekretessbelagda går det dock att få mer information via kontakt med Nordiska museet.

Om du vill söka på ett identifikationsnummer till ett av Nordiska museets objekt skriver du numret i följande format: Numret måste vara sjusiffrigt, fyll på med 0:or i början. Om du t.ex. har nummer 12345 så skrivs det NM.0012345 om det är ett föremål och NMA.0012345 om det är ett fotografi.

Samtliga bilder får användas i icke kommersiellt syfte, se licensieringen i anslutning till bilden. Vill du beställa en bild kontakta bild@nordiskamuseet.se eller se http://www.nordiskamuseet.se/bild.

You'll find us here

Share to