Solförmörkelse. Sex olika faser mellan klockan 5 till 5.55, Uppsala 19 augusti 1887

1 comment

  • Bilden visar den partiella solförmörkelsen den 19 augusti 1887. Den började strax efter soluppgången sedd från Uppsala.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to