Text till bilden: "U-a Regemente".

Samtidigt förvärvat: UMFA54503:1 - 141

2 comments

  • Dateringen är fel, Regementet var färdigbyggt 1913 och bilden bör dateras till omkr. 1915. I förgrunden utmed Bäveån ser vi till höger Fossumbergs kvarn och till vänster om ån vid bron Fossums kvarn. Till vänster om kasernerna finns Musikberget med det första Markententeriet som användes fram till 1918 och något mer till vänster Musikpaviljongen. På höjden i bakgrunden Ture Malmgren´s borg som byggdes under åren 1899-1912

  • En fantastisk fin bild med mycket historia.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to