villa Magnusson Exteriör, villan från norrsidan med garageinfart och entré

Villan är ritad av arkitekt SAR Sim Holmgren Thiseus för ingenjör Per-Gustav Magnusson med familj och uppförd på en delad tomt i gammalt villastadskvarter på Lidingö. Projektet till trädgården av trädgårdsarkitekterna FST Sven A. Hermelin och Inger Wedborn. Trädgården utförd av trädgårdsanläggare Lennart Edbäck.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to