Menu 0
Close
  • villa Magnusson
Exteriör, villan från norrsidan med garageinfart och entré
    Photo: Sundahl, Sune / Arkitektur- och designcentrum Public domain mark (CC pdm)

villa Magnusson Exteriör, villan från norrsidan med garageinfart och entré

Villan är ritad av arkitekt SAR Sim Holmgren Thiseus för ingenjör Per-Gustav Magnusson med familj och uppförd på en delad tomt i gammalt villastadskvarter på Lidingö. Projektet till trädgården av trädgårdsarkitekterna FST Sven A. Hermelin och Inger Wedborn. Trädgården utförd av trädgårdsanläggare Lennart Edbäck.

Photographer

  • Tags

+ Add


Do you want to use the image?

Order image

0 comments

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order image