Gruppbild av sex unga män i en ritsal med vinkellinjaler och ritbord. David Helldén sittande längst till vänster. Arkitektskola Interiör

Nitratbilder som finns deponerat på Nordiska museet.

2 comments

  • Mannen med pipan är David Helldén

  • Hej Kerstin.

    Tack för din kommentar. Vi kan nu tack vare dig komplettera informationen i databasen.

    Vänliga hälsningar

Share to