Torpskylt

Torpskylt, nr 63 Drefseryd vid Wista kompani i Ölmstad sn, Jönköpings Regemente.

1 comment

  • Skylten avser soldattorpet No 63 Drefseryds Södergård och låg på en höjd långt österut på gården, ganska nära sjön Bunn. Torpet låg nära den gamla häradsvägen från Halla, Ölmstad mot Haurida.Siste soldaten hette Fredrik Lindell och han slutade 1902. Huset revs omkring 1917-1918 och idag kan man bara hitta resterna av en grund.

Leave a comment or send an inquiry

Share to