Snörliv av mörkbrunt läder med kantningar runt ringning och ärmhål med sämskskinn. Tillskuret av 4 delar med söm mitt bak, bakåtflyttad sidsöm samt med dubblerat läder utefter snörningen mitt fram och på hopsyningarna.12 skörtflikar. På bakstycket rester av 4 linneband av varierande kvalitet och längd som sytts fast på utsidan av snörlivet.
Snörlivet sytt med grovt lingarn. Vid var och ett av de tre förstärkningarna å bakstyckets sömmar finns en tränsad stopp vid nedre delen som möjligen anger att en styvnad funnits instucken. Märkt med svart bläck "anno 1687" å vänster framstycke. Axelbanden slitna och delvis vikta samt fastknutna med diverse band. Eventuellt är sämskinnsbanden ursprungliga.
/Ingrid Roos 2007-03-14

Share to