Skedbladet är ovalt och i mitten sitter en papperslapp med texten "Jerusalem 1850".

Längst upp på skaftet är en hand som gör "femfingers-välsignelsen"- Kristus namnsigler "ICXC".

Nedanför löper ett band med två små malteserkors ett på fram- och baksidan samt skuren dekor.

På mitten av skaftet ett genombrutet malteserkors samt ristade blommor och övrig dekor.

Betsad?

Skedbladet och handen är något defekta.

Se Knut Adrian Andersons "Katalog V, Utländska föremål" under Uddevalla museum/förening D 2A:1 i arkivet.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Träsked, snidad, Jerusalem.

Mått: L. 20, bladets Br. 4,5 cm; på skaftet ett kors i genombrutet arbete, längst ut en hand. Omålad. Något trasig.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to