• Figuren är gjuten av en mörkt grå metall som behandlats/patinerats med en brun färg. Om det inte hade varit p.g.a. nötningsskador så hade man kunnat tro att figuren var av brons.
Statyetten visar en flicka i nyrokokoklänning med ihopsamlat förkläde som står lutad mot en avsågad trädstam.
Figuren är skruvad fast i sockel av svarvat, mörkbetsat trä.
Frankrike troligt tillverkningsland; 1800-talets andra hälft.
P.g.a. skador i ytskiktet nederst på metallsockeln kan man fundera på om området använts för att tända tändstickor på jämför funktionen för UM002602.

Ur "Gåfvor till Uddevalla museum": 1 pendang till ställ för svaveltändstickor (statyett) [se UM002602]

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:
Flickstatyett av brons
H. 17,5. Statyett på bas av trä. Basen och statyetten skilda. Eljest hel.

Lappkatalog: K7
    Photo: Bohusläns museum
  • Figuren är gjuten av en mörkt grå metall som behandlats/patinerats med en brun färg. Om det inte hade varit p.g.a. nötningsskador så hade man kunnat tro att figuren var av brons.
Statyetten visar en flicka i nyrokokoklänning med ihopsamlat förkläde som står lutad mot en avsågad trädstam.
Figuren är skruvad fast i sockel av svarvat, mörkbetsat trä.
Frankrike troligt tillverkningsland; 1800-talets andra hälft.
P.g.a. skador i ytskiktet nederst på metallsockeln kan man fundera på om området använts för att tända tändstickor på jämför funktionen för UM002602.

Ur "Gåfvor till Uddevalla museum": 1 pendang till ställ för svaveltändstickor (statyett) [se UM002602]

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:
Flickstatyett av brons
H. 17,5. Statyett på bas av trä. Basen och statyetten skilda. Eljest hel.

Lappkatalog: K7
    Photo: Bohusläns museum

Statyett

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to