Fana

1 comment

  • Hej! Enligt mina forskningsuppgifter bars denna fana vid Svenska Brigadens intåg i Helsingfors den 16 maj 1918, av chefen för brigadens 3 kompani kapten Carl Gustaf Berg född 1889. Den i er text nämnda fanjunkare Hagen, skall sannolikt vara Hagenau Gustaf Johan 1890-1957. Det finns inga uppgifter som säger att han skulle ha burit denna fana vid detta tillfälle.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to