571 Användningstid 1970 FÖRE

471 Tillverkningstid 1920-1940

410 Mått/Vikt !L 215 CM STRUT

412 Förvärvstillst ARM TRASIG,UNDERTELN LÖS

594 Landskap BOHUSLÄN

503 Kön MAN

Avsmalnande nätpåse (strut) som är uppspänd på nio ringar av metall.

De fyra främre ringarna är lindade med textilremsor.

Ryssjan är hopfällbar i längdriktningen.

Innanför den stora mynningsöppningen är det två trattformiga ingångar.

De gör det svårare för fisken att hitta ut igen.

Framtill hålls mynningsgarnet utspänt av en halvcirkelformad träbåge

(sk storbåge). Det är skåror med jämna mellanrum i bågens underkant

för att den skall hållas böjd. I bågens sidor är det sänken av sten.

Från mynningens mitt går det ut en mittarm (ledarm) av nät vilken

placeras i ryssjans längdriktning. Den leder in fisken i ryssjan.

Mittarmen är försedd med korkflöten och sänken av bly.

Baktill vid strutens spets finns en öppning för uttag av fångsten.

Öppningen dras ihop med ett snöre.

Maskstorlek: strut 20 och 30 mm, mynningsgarn 30 mm och ledarm 25 mm.

Storbågen har gått av. Mynningsnätet har lossnat från storbågen.

Mittarmen är söndrig och okomplett. Den har ursprungligen varit ca

6 meter lång. Ringarna är korroderade.

Litteratur: Hasslöf, Olof, Svenska Västkustfiskarna, Stockholm 1949, sidan 275 ff. Haneson och Rencke, Bohusfisket, Göteborg 1923, sidan 232.

Rosén, Nils, red., Svenskt Fiskelexikon, Stockholm 1955.

Ingår i redskapsbestånd ur sjöbod från Hällsö, Havstenssund, Tanum sn.

Se UM17521.

Omkatalogiserat 1997-03-21 GH.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to