Två kartor med förstamajblommor fästade på pappersark s.k. kartor. 10 blommor per karta.

Ena karta av blågrönt papper med svart text: "Förstamajblommans Riksförbund. Säljes till bekämpande av tuberkulos. 10 st blommor a 10 öre st". På baksidan utdrag av Förstamajblommans Riksförbunds stadgar.

På den blågröna kartan 10 gula förstamajblommor tillverkade år 1922.

Den andra kartan av vitt papper med svart text, 10 blommor från 1923. Samma text som föregående, men med tillägg "Bär ej blomman före Valborgsmässoafton".

Rektangulär grå pappask med påklistrad banderoll, som fungerat som förslutning i vitt och blått med text: "Säljes till bekämpande av tuberkulos genom Förstamajblommans Riksförbund" samt "Hugo Brusewitz Aktiebolag, Göteborg".

De första årgångarna av majblomman från 1907 och framåt var utstansade i celluloid. Därefter uppehåll för en pappersvariant från 1921 - ?, sedan åter celluloid.

Rosa Hermanssons far, Jan E Berg, var lärare och ombud för Förstamajblomman Gullspång, Västergötland, ursprungligen från Tegneby, Bohuslän.

Överblivna köpte han själv in och sparade. Ärvdes av dottern Rosa, som skänkte dessa två kartor när de hörde talas om museets plastutställning på Bohusläns museum i december 1995.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to