UM31002:22 motsvarar samlingens Låda 22 och har följande innehåll presenterat efter:

Föremålsnummer i samlingen, Vetenskapligt namn, Antal, Anmärkning

Tapes deshayesi 1 Mauritius

Tapes Kochi 1 Zanzibar

Tapes laetus 1

Tapes laetus v: bicolor 1

Tapes undulata 1 Filippinerna

Tapes hiantina 1 Japan

Tapes philippinarum 1

Tapes laterisulca 1 Philippinerna

Tapes virginea 2

Tapes aurea 1

Tapes fabagella 1 Australien

Tapes malabarica 1

Tapes indica 1 Philippinerna

Tapes geographica 1

Tapes africana 1

Tapes exarata 1 Hongkong

Tapes variegata 1 Filippinerna

Tapes intermedia 1 Nya Zeland

1021 Tapes (faba) levigatus 1 Ceylon

Succinea pfeifferi 2 Sunnanå. Pappcylinder

Omärkt 1 Pappcylinder

Omärkt 2 Pappcylinder

Omärkt 1 Pappcylinder

Omärkt 2 Pappcylinder

Omärkt 1 Pappcylinder

Solarium perspectivum 1

Solarium luteum 1 Australien

Solarium perdix 1 N. Zuensland

Soletellina adamsi 1 Manila

Spirula peroni 1 Australien

Strigilla splendida 1 Philippinerna

Strigilla carnaria 3

Strigilla 1

Strigilla 5 Fem skalhalvor

Strigilla pisiformis 6 Sex skalhalvor

Sunetta truncata 1

Sunetta truncata v: 1

Sunetta truncata v: 1

Sunetta scripta 1 Borneo

Strombus variabilis 1 Philippinerna

Strombus minimus 1 Philippinerna

Strombus decora 2

Strombus cansellatus 1 Cansellatus?

Stombus polifasciatus 1 Ind. Oceanen. Polifasciatus?

Stombus canarium 1

Strombus luhuanus 2 Ind. Ocean. En lossnad

Strombus floridus? 2(3) Ett limmärke

Strombus floridus? 2

Strombus plicatus v: elegans 0(1) Ett limmärke

Strombus mauritianus 2

Strophia = cerion yumaense 2 San Domingo. Yumaense? Santo Domingo, Dominikanska republiken?

Omärkt 1

Strophia striateua 1 Striateua?

Strophia glans 1 Bahama

Strophia uva 2 Brasilien

Strophia uva var: 2 Brasilien

Strophia mumia 1

Strophia mumia v: magistra 1

Strophia varium 1 Bahama

Strophia alvearia 2 Alvearia?

Strophia maritima 2

Strombus bubonius 1

Strombus urceus 1 Japanska hafvet

141 Strombus gibberulus 2

Strombus gibberulus v: ? 2

Strombus plicatus 2 Mauritius

Strombus plicatus v: rugosa 0(2) Två märken

Materialet ingår i snäck- och musselsamling förvarad i specialbyggt mahognyskåp samt i backar och lårar med artbestämda snäckor och musslor ordnade i namngivna askar.

För ytterligare upplysningar om samlingen, se UM31001:1.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to