UM031002:046 motsvarar samlingens Låda 46 och har följande innehåll presenterat efter:

Föremålsnummer i samlingen, Vetenskapligt namn, Antal, Anmärkning

285 Nautilus pompilius 1 Familj Nautilidae

646 Dipsas plicata 1

161 Pecten glaber 1 Chlamys? Familj Pectenidae

- ? 1

- ? 1

- ? 1

- ? 1

- ? 1

Haliotis sp. 1 Familj Haliotidae. Trol. Lundgrens saml.

Mitra 1 Familj Mitridae

Bulimus sp. 1

- ? 1

- ? 1

- ? 1

- ? 1

- ? 2

Materialet ingår i snäck- och musselsamling förvarad i specialbyggt mahognyskåp samt i backar och lårar med artbestämda snäckor och musslor ordnade i namngivna askar.

För ytterligare upplysningar om samlingen, se UM031002:001

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to