Postilla. Svenska, frakturstil, träsnittsillustrationer. Första delen 529 sidor, andra delen 477 sidor, tillkommande register. Oktavoformat.

Samtida helfranskt skinnband med fem lätt upphöjda bind, pärmfyllnad av trä. Skinn präglat i dekorativt mönsterbård i form av ett ramverk. På bokryggen inpräglad titel, ordet POSTILLA är läsbart. Linnelumppapper, förgyllt snitt med kanter belagda med bladguld och ytterligare dekorerat med cicelerat blommönster. Två bokpärmsbeslag av gjuten mässing, droppformade med ett kerubansikte, fästade med blomformade tennlikor. Gott skick. På pärmens insida handskriven text överst:

Dänna Postilla hafuer min hl. Broder Baron

Högvälbr: hl Olaf Sparre mig förärat uti: 2 Decem=

ber 1698:

Carl Gustaf Cruitz [?]

I nederkanten skrivet:

Johan Gustaf Janud--

1860

Två torkade blommor mellan sidorna 120 och 121 del II.

Ur NE:

Postilla, samling av bibelförklaringar eller predikningar, ofta en årgång utläggningar av bibeltexter, ordnade efter kyrkoåret, av lat. post illa verba textus; efter dessa textens ord.

Boken är överförd från Bohusläns museums bibliotek till föremålssamlingarna 2009.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to