Lägermössa m/1865

Grupp C I.

Lägermössa m/1865 för befäl av manskapsgrad.

Från: friherrinan Edit Cederströms dödsbo, gm Kungl. Livrustkammaren, Stockholm.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to