Karbin m/1870

Grupp E II f.

Karbin m/1870 med sikte m/1880.

Antal refflor: 6 st. Reffelstigning: Ett varv på 104,7 cm. Spetskulans diameter: 12,62 mm, Spetskulans längd: 22,75 mm. Spetskulans vikt: 24 g: Utgångshstighet: 340 m.

Karbinen överensstämmer helt och hållet med AM 4555 med undantag av att pipan är brungjord och i att det ursprungliga siktet ersatts av ett kort ramtrappsikte m/1880. Baktill är pipans översida står krönt C E S och TN. På vänstra sidan är inslaget 2259 och på undersidan E M NM och 1877.

Ramtrappsiktet sitter 5,2 cm framför pipmutterns framände. Skåran i sikthuvudet är avsedd för 250 m, trappstegen för resp. 300 och 350 m. Den uppfällda ramen har gradering för håll mellan 400 och 900 m. Fälles ramen bakåt över pipan finnes på ramens fot ett sikte för 150 m.

Lådan är gråhärdad, hane och slutstycke blanka. På lådans högra sida står krönt C och 1877 på vänstra J. P. W. N. och 2259. På den runda i kolvens vänstra sida infällda mässingsbrickor är inslaget GB OS NO 000. På bakplåtens flik och på näsbandets undersida är inslaget 2259.

Anm. Officiellt vägde en karbin m/1870 2,97 kg (Lärobok om eldhandvapen till begagnande vid infanteriskjutskolan. Stockholm 1892, del II sid 179).

Modell på 1880 års karbinsikte fastställd genom generalorder den 4 mars 1880, no. 126./J Alm.

  • Tags karbin 1877

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to