Koppelgehäng m/1877

Grupp C II.

Koppelgehäng m/1834 för manskap vid Svea och Göta artilleriregementes fästningskompanier.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Order this image

Share to