Kollett m/1873

Grupp C I.

Kollett m/1873 för kapten vid Fortifikationens reserv. Buren av E V Tureson, f 1882, d 1950.

1 comment

 • Objekt AM.047996 – Tolkning av Dag Eckerberg

  Rätteligen:

  Kollett (liknande m/1873 för officer vid Fortifikationen) för officersaspirant till Väg- och vattenbyggnadskåren. Eventuellt fastställd 1885 och kanske buren vid tjänstgöring som reservofficer vid Fortifikationen.

  Kommentarer:

  1. PLAGGET
  Kolletten är såvitt framgår av bilden på framsidan i snittet helt likartat m/1873 för officer vid Fortifikationen, dvs. med fyra fickor framtill. Såvitt framgår av bilden är plagget emellertid dels mycket mörkare än den mellanblå nyansen som Fortoff använde, dels sytt i ett grövre tyg. Vidare synes knapparna vara av bly. På axlarna finns vad som framstår som svart-grå (blekta?) axeltränsar, dock utan någon sådan avlång knapp som förekom på tränsar på en kollett m/1873 för officer vid Fortifikationen. Sistnämnda hade baktill också två fickor i skörten samt två avlånga knappar i midjan. På en kollett för officer vid Fortifikationen framgick tjänsteställningen av axeltränsar utan gradbeteckningsstjärnor och med gradbeteckningsstjärnor samt eventuell regementsofficersgalon på kragen. På bilden syns på kragen vare sig gradbeteckningsstjärnor eller några spår av borttagna sådana. En närmare besiktning kan dock kanske bekräfta huruvida stjärnor varit monterade eller ej.

  Tygets grovlek och knapparna gör att plagget, förutom antal fickor och nyans, nära överensstämmer med kollett m/1873 för manskap vid Fortifikationen. En sådan hade dock axelklaffar i plaggets färg och inte axeltränsar. (Manskapskolletterna vid fortifikationen/ingenjörtrupperna ändrades 1923 eller 1930 till att ha sju utanpåliggande manskapsknappar i ställer för dolda.)

  Beskrivningarna över Väg- och vattenbyggnadskårens uniformer i Svenska arméns rullor uttalar sig inte om förefintligheten av någon kollett eller ett sådant plaggs eventuella utseende och fastställandeår. (Tillgängliga här har varit rullorna för 1917, 1919 och 1937-1938.)

  Likväl finns bild- och textbevis för att i varje fall s.k. aspiranter till Väg- och vattenbyggnadskåren bar en relativt mörkblå, nästan svart, kollett under den teoretiska och praktiska militära utbildning vid ett av Fortifikationens truppförband som krävdes för inträde i kåren. (Se Tidskrift i Fortifikation nr 4 för 2004, s. 34 ff.) Denna kollett vad dock försedd med axelklaffar och inte axeltränsar.

  2. PERSONEN (som uppges ha burit plagget)

  Av svenska arméns rullor för år 1917, 1919 och 1937-1938 framgår följande rörande Thuresson, Elis Victor, född 17 april 1882.

  A. Civilt

  1913: Byråingenjör i Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.

  B. Civil-militärt

  Antagning och befordran som officer i Väg- och vattenbyggnadskåren (Väg- och vattenbyggnadskåren var, intill 1936, en militärt organiserad kår av civilingenjörer som bildats 1851, med inriktning mot civila infrastrukturprojekt. Från 1885 krävdes för inträde i kåren, förutom genomförd fyrårig utbildning i väg- och vattenbyggnadskonst vid teknisk högskola, genomgång av en teoretisk och praktisk kurs i bl.a. artilleri- och befästningslära vid Pontonjärbataljonen (från 1893 Svea Ingenjörbataljon). Relativt tidigt kom kårens personal att krigsplaceras i Fortifikationens och Ingenjörtruppslagets krigsorganisation. Kårens personal vara ofta civilt anställd vid (den civila) Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. År 1936 införs kåren såsom en rent militär kår i arméns reservpersonal.)
  Utnämnd med officersfullmakt i kåren till löjtnant 18 november 1910. Befordrad till kapten 6 juni 1918.

  C. Militärt

  Antagning och befordran som reservofficer i Fortifikationens reserv (Reservofficersinstitutionen infördes i svenska armén först 1891 och finns numera inom hela Försvarsmakten. Både före och efter denna tidpunkt kunde även förtidsavgångna respektive pensionerade yrkesofficerare anställas som officer i reserv.)
  Första officersfullmakt (konstitutorial) 14 december 1906 (sannolikt som underlöjtnant). Befordrad till löjtnant 18 november 1910. Befordrad till kapten 6 juni 1918.

  D. Ordnar och medaljer m.m.

  Riddare av Vasa ordern, Fransk orden ”d´Académie”

  3. SLUTSATS
  Thuresson var från 1906 reservofficer vid Fortifikationen och vid befordran i denna till löjtnant 1910 antogs han också som löjtnant i Väg- och vattenbyggnadskåren. Det är för närvarande inte känt om han vid något tillfälle genomfört den teoretiska och praktiska kursen för aspiranter till Väg- och vattenbyggnadskåren vid dåvarande Svea ingenjörkår men det kan nog hållas för troligt att så är fallet. I så fall kan han under kursen ha burit den kollett som återges i bild AM.047996 i Digitalt Museum.

  Förefintligheten av axeltränsar på kolletten har jag inget säkert svar på. Kollett synes inte ha ingått i uniform för officer vid Väg- och vattenbyggnadskåren. Däremot fanns den fastställd men i annan nyans för officer (även i reserven) vid Fortifikationen. Det kan kanske vara så att Thuresson under sina eventuella tjänstgöringar som underlöjtnant och senare i krigsbefattning använde den aktuella kolletten som livplagg och därför ersatte axelklaffarna med axeltränsar.
  Avsaknaden av gradbeteckningsstjärnor på kragen motsäger dock detta antagande. En närmare undersökning av plagget kan kanske ge någon ytterligare klarhet.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to