Litografi

kasernbal

1 comment

  • Stentrycket Kasern Bal (!) utgavs ursprungligen 1831 och trycktes hos gjöthström och Magnussons stentryckeri i Stockholm. Det färgtryck som Centraltryckeriet tryckte har både Sch¨¨uttzercrants´signatur i bilden ochdatering i bilden bortraderade.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to