Fana

Duk:

Tillverkad av enkel vit linnelärft. Sammankastad av två horisontella våder. Vertikala kantfållen lagd åt dukens utsida. Fäst med en rad järnnaglar på en liten skinnremsa, något rostfläckad.

Dekor:

Målad endast på dukens utsida, i mitten Carl XII:s namnchiffer, dubbelt C, med sluten krönt krona. På ömse sidor om detta X-II i gult på övre våden, i blått och svart på den nedre.

Text på ömse sidor om chiffret, upptill i gul och nedtill i svart. Under chiffret text i svart.

Stång.

Avsågad, blågråmålad.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to