Kraschan

Grupp M II.

3 comments

  • Förtydligande kring sakordet:
    Kraschan tillhörande ordengraden "Finländska Frihetskorset av 1 klass med kraschan med svärd" Ordensvärdigheten tilldelades Linder i januari 1919.

  • Helt korrekt namn på graden är: "Frihetskorset av 1 klass med svärd och kraschan med svärd."

  • Den kraschan Linder tilldelades, han innehade halskorset av 1 klass sedan 1918, i januari 1919 var "störtad" dvs den hade ett kronblad nedåt, ett heraldiskt inkorrekt bruk vilket inte ändrades officiellt förrän år 1936. General Mannerheim tex lät privat ändra sina kraschaner redan år 1927 till det utseende som denna kraschan uppvisar, dvs med ett kronblad uppåt. Om denna kraschan är Linders ursprungliga och som senare ändrats till det nya utseendet är svårt att säga av bilden, det torde framgå om man kan se spår av att kraschanens nål flyttats och att silverstämplarna anger året 1919.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to