Tävlingsförslag till om- och nybyggnad å tomt nr. 3 och 6 i kv. Kristian IV.

Share to