Svartmålad tavla med slät famsida, baksidan med vertikala frässpår samt två tvärslåar. Framsidan kolumninrutad med följande rubrikindelning, med vit färg: X-axel-Horisontellet: N:, Hel, 1/2, 0, Utanportion, Extra portioner. Y-axel-Vertikal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isol-rum, Dårcell, Off: "1, "2, "3, "4, U-off, Laboratorieholmen, (tom ruta), sjukbetjäning, (tom ruta), S=ma.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to