MÄRKE

2 comments

  • SSPF, Svenska Sjukhuspersonalförbundet.

     1923 bildades Svenska Sjukhuspersonalförbundet som organiserade anställda vid landstingens sjukhus.

     1945 uppgick Statens Sjukhuspersonals förbund i Svenska Kommunalarbetareförbundet.

  • Tack för uppgifterna.

Leave a comment or send an inquiry

Share to