• Almqvist, Osvald (1884 - 1950)
    (Public Domain-märke (PDM))

Almqvist, Osvald (1884 - 1950)

372 objects

Bild från Ingenjör P. Wretblads material för Bygge och Bo-utställningar. Vitrinskåp med porslin, 1924, vedkök.

Biografiskt, personliga foton Porträtt av en ung Osvald Almqvist.

Bild från Ingenjör P. Wretblads material för Bygge och Bo-utställningar. Planritning av hus, 1924.

Bild från Ingenjör P. Wretblads material för Bygge och Bo-utställningar. Planritning över lägenhet, 1 rum och kök.

Kök nr. 2 vid Bygge och Bo-utställningen på Norrmälarstrand 1924. Ritat av arkitekt Osvald Almqvist.

Kök nr. 3 vid Bygge och Bo-utställningen på Norrmälarstrand 1924. Ritat av arkitekt Osvald Almqvist.

Kök nr. 2 vid Bygge och Bo-utställningen på Norrmälarstrand 1924. Ritat av arkitekt Osvald Almqvist.

Bygge och Bo-utställning på Norr Mälarstrand, Stockholm, 1924. Kök nr 2, ritat av arkitekt Osvald Almqvist.

Bygge och Bo-utställning på Norr Mälarstrand, Stockholm, 1924. Kök nr 3, ritat av arkitekt Osvald Almqvist.

Bygge och Bo-utställning på Norr Mälarstrand, Stockholm, 1924. Kök ritat av arkitekt Osvald Almqvist.

Bygge och Bo-utställningen på Norr Mälarstrand 1924. "Det elektriska köket".

Bild från Ingenjör P. Wretblads material för Bygge och Bo-utställningar. Vedkök, 1924.

Biografiskt, personliga foton Porträtt av en äldre Osvald Almqvist med glasögon.

Kungliga Motorbåtklubbens paviljong Exteriör från Djurgårdsbron mot Djurgårdsbrunnsviken

Geijersgården i Ransäter, restaurering Exteriör av huvudbyggnaden,

Bergslagsbyn i Domnarvet Exteriör gata

Kraftverk Krångforsen Exteriör kraftverk, gavel, forsen, vinter

Kraftverk Forshuvudforsen Exteriör under byggtid, pålning

Kraftverk Krångforsen Exteriör kraftverk, gavel från landsidan, fasad maskinhus

Kraftverk Hammarforsen Ineriör turbinhall, manövercentral i kontrollrum, operatör

Share to