Holmberg, Olof

2 related items

Utbildning: Studentexamen i Danzig, Tyskland 1905.
Tekniska högskolorna i Stuttgart och Danzig, Tyskland.
Diplomingenjör 1910, doktorsingenjör 1912.

Verksamhet: Anställd vid arkitekt- och byggnadsfirman Karl Kübler i Göppingen-Stuttgart 1911, hos Ivar Tengbom, Isak Gustaf Clason och Carl Bergsten 1911-1914.
Anställd vid Stockholms stads stadsplanekontor 1914-1929, byråarkitekt där från 1929.Resor: Tyskland, Schweiz och Italien 1905-1910, Ryssland 1912, Holland 1920.

Medlemskap: STF från 1912, Svenska Teknologföreningen.

Share to